Phòng nghỉ khách sạn

Phòng nghỉ khách sạn

Phòng nghỉ hướng bể bơi

 • Kích thước: 25m2
 • Giường: 2 giường 1m4x2m (Twin)
 • : Hoặc 1 giường 1m8x2m (Double)
 • Sức chứa: 2 khách
 • Giá từ: 1.320.000 VNĐ

Premium Hướng bể bơi

 • Kích thước: 45m2
 • Giường: 2 giường 1m4x2m (Twin)
 • Sức chứa: 2 khách
 • Giá từ: 1.430.000 VNĐ

Phòng nghỉ hướng biển

 • Kích thước: 25m2
 • Giường: 2 giường 1m4x2m (Twin)
 • : Hoặc 1 giường 1m8x2m (Double)
 • Sức chứa: 2 khách
 • Giá từ: 1.590.000 VNĐ
Queenhotel