Tài khoản nhận đặt phòng:

Cá nhân:
Số tài khoản: 3518205154267
Chủ tài khoản: Lê Thị Huyền Trang
Tại: Ngân hàng Agribank huyện Hoằng Hoá

Công ty:
Số tài khoản: 3518201012141
Chủ tài khoản: Công ty TNHH DVTM Trung Nguyên
Tại: Ngân hàng Agribank huyện Hoằng Hoá

Địa chỉ khách sạn

Địa chỉ

Biển Hải Tiến, Thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải
Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

Gọi cho chúng tôi

Số điện thoại

+84-97.6222.662
+84-919.635.696

Gửi email cho chúng tôi

Email

queenhaitien123@gmail.com 

Queenhotel