Địa chỉ khách sạn

Địa chỉ

Biển Hải Tiến, Thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải
Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

Gọi cho chúng tôi

Số điện thoại

+84-237 3939 555
+84- 966 260 335

Gửi email cho chúng tôi

Email

sale1@queenhotel.com.vn
sale2@queenhotel.com.vn

Phản hồi của bạn