Địa chỉ khách sạn

Địa chỉ

Biển Hải Tiến, Thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải
Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

Gọi cho chúng tôi

Số điện thoại

+84-97 392 4475 
+84-237 3939 555 

Gửi email cho chúng tôi

Email

letan@queenhotel.com.vn
​sales@queenhotel.com.vn 

Phản hồi của bạn