Phòng gia đình

Phòng gia đình

Phòng Gia đình loại 1

  • Kích thước: 55m2
  • Giường: 1 giường 1m4x2m
  • :và 1 giường 1m8x2m
  • Sức chứa: 3 khách
  • Giá từ: 1.810.000 VNĐ

Phòng Gia đình loại 2

  • Kích thước: 45m2
  • Giường: 3 giường 1m4x2m
  • Sức chứa: 3 khách
  • Giá từ: 1.650.000 VNĐ
Queenhotel